Lys og nordisk stue

Alternativ 1: Lys og nordisk stue. (Illustrasjon. Avvik fra standard kan forekomme.)