Mørk og lun stue

Alternativ 2: Neddempet og lun stue. (Illustrasjon. Avvik fra standard kan forekomme.)