Takterrasse, utsikt, om banken

Utsikten over Mjøsa er uslåelig.
(Illustrasjon. Avvik fra standard kan forekomme.)